Rusk

Rusk_female_fit__4d5fcc88a029e.jpgRusk_female_fit__4d5fcc88a029e.jpg
Pris:
Pris: kr110.00
Str.

Beskrivelse

§ 750
Paragraf fra Retsplejeloven

Afhøringer og særlige efterforskningsskridt

Politiet kan foretage afhøringer, men kan ikke pålægge nogen at afgive forklaring og ingen tvang må anvendes for at få nogen til at udtale sig. Enhver er dog pligtig på forlangende at opgive navn, adresse og fødselsdato til politiet. Undladelse heraf straffes med bøde.

Med andre ord:
DU HAR RET TIL IKKE AT UDTALE DIG

Revoshop • info@revoshop.dk • Bank: Merkur Bank • reg.nr.: 8401 • konto nr. 1134834 • cvr: 32518125